W trakcie roku szkolnego 2020/2021, autorzy programu we współpracy z Cyfrowym Dialogiem przygotowali serię aktywności online, w których wzięło udział blisko 4 900 uczestników – uczniów w wieku 7-15 lat, edukatorów oraz rodziców.

Podczas ostatnich miesięcy odbyło się aż 68 bezpłatnych webinarów, w tym 9 dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących, zorganizowanych wspólnie z Fundacją Widzialni.

Trenerzy STEM Kindloteki przeprowadzili również warsztaty przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zdalnych lekcji. Materiały edukacyjne STEM Kindloteki wyświetlono ponad 2,3 mln razy!