Rok szkolny dobiegł końca, a to doskonały moment na podsumowanie naszych działań w Kindlotekach z ostatnich miesięcy. A tych w tym roku było wiele! Od programu edukacyjnego Zdolni Odkrywcy, wspierającego integrację uczniów i uczennic z Polski i Ukrainy, po donacje sprzętowe, remonty oraz doposażenie Kindlotek oraz pilotaż metody STEM w przedszkolu – tymi działaniami staraliśmy się wspierać wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Wspieranie edukacji to jeden z najważniejszych filarów działalności Amazon dla lokalnych społeczności w Polsce. Od 2019 roku otwieramy w całej Polsce Kindloteki – miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogą korzystać z lektur, poznawać nowe technologie, a także uczyć się kodowania czy programowania. Wspieramy także nauczycieli i nauczycielki – tworzymy dla nich programy podnoszące kwalifikacje oraz organizujemy spotkania, na których mogą wymienić się doświadczeniami ze swoimi kolegami. Stale współpracujemy też z naszymi partnerami społecznymi (m.in. Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, Fundacją TechSoup oraz Fundacją Zaczytani), aby wspólnie zapewnić młodym kompetencje przyszłości.

Zdolni Odkrywcy – wspieramy integrację dzieci z Ukrainy oraz rozwijamy kompetencje nauczycieli

Dzięki naszemu doświadczeniu mogliśmy bez wahania odpowiedzieć na potrzebę integracji uczniów z Polski i Ukrainy. Od czasu rozpoczęcia działań wojennych w tym do kraju, do Polski przybyły setki tysięcy dzieci, które dołączyły do polskiego systemu edukacji. Młodzi uczniowie, często bez dostatecznej znajomości języka polskiego przechodzili przez trudne momenty, gdy nie mogli zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami. Z myślą o pomocy w integracji, ale też wsparciu nauczycieli i nauczycielek w zmierzeniu się z bezprecedensowym wyzwaniem zapewnienia uczniom z Ukrainy komfortowych warunków nauki razem ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog stworzyliśmy program „Zdolni Odkrywcy”.

W ponad 40 lekcjach online udział wzięło ponad 100 klas 1-3 oraz 4-6 z mniejszych i większych miejscowości w całej Polsce. Sukces polskiej edycji zachęcił nas do dalszego rozwoju programu i stworzenia także e-lekcji w takiej samej formie dla uczniów z Czech i Słowacji oraz ich ukraińskich kolegów.

Zdolni Odkrywcy to nie tylko program z webinarami dla dzieci, ale także możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji przez nauczycieli. Przygotowaliśmy wirtualny kurs kultury i języka ukraińskiego dla polskiej kadry pedagogicznej. Udział w spotkaniach online pozwalał na zdobycie certyfikatu NODN, honorowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dla nauczycieli z Ukrainy stworzyliśmy kurs online o edukacji STEM, cyfrowej i medialnej, gdzie pedagodzy mogli dowiedzieć się, jak metoda STEM może pomóc w codziennej pracy z uczniami i uczennicami.

Upgrade Kindlotek

W ramach naszych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych zadbaliśmy również o Kindloteki, czyli stworzone przez nas multimedialne kąciki, wyposażone w sprzęt, narzędzia oraz książki pozwalające na realizację zajęć edukacyjnych oraz promocję czytelnictwa. W Polsce znajdują się obecnie 92 Kindloteki. Połowa z nich działa już w formacie STEM Kindloteki– miejsca popularyzującego metodę STEM wśród uczniów i nauczycieli oraz wspierającego zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji. STEM to akronim angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Maths, czyli nauka, technika, inżynieria, matematyka.

Ponieważ pragniemy, aby metoda STEM była jak najbardziej powszechna i dostępna dla wszystkich uczniów, w roku szkolnym 2022/2023 podjęliśmy decyzję o doposażeniu Kindlotek w sprzęty, które pozwolą uczniom i nauczycielom na podnoszenie swoich kompetencji ścisłych. Obecnie konsekwentnie realizujemy plan i mamy nadzieję wszystkie zgłoszone placówki będą mogły już niedługo powitać uczniów nowymi zajęciami, na których wykorzystają tablety, czytniki, roboty czy maty edukacyjne!

Donacje sprzętowe

Przez ostatni rok szkolny mogliśmy wesprzeć nie tylko inicjatywy online, ale również działania stacjonarne. Przyjęło to formę m.in. doposażenia istniejących już Kindlotek, czyli naszych autorskich przestrzeni edukacyjnych zlokalizowanych w instytucjach publicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz współpracujących z nami organizacji pozarządowych. W ramach corocznej świątecznej kampanii pod koniec 2022 roku przekazaliśmy nowy sprzęt i książki do wszystkich 92 Kindlotek – multimedialnych przestrzeni w szkołach, bibliotekach i centrach kultury promujących czytelnictwo oraz zdobywanie cyfrowych umiejętności. W trakcie całego roku szkolnego udało nam się przekazać łącznie 2830 czytników Kindle, 2000 tabletów Fire, 180 robotów i ponad 10 000 książek polsko-ukraińskich.

Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży to jeden z filarów naszej działalności. Dzięki współpracy z lokalną społecznością, dołączyliśmy do szkolnej akcji „Czytanie na dywanie” w Kindlotece w Tyńcu Małym. Podczas tego wydarzenia nie tylko przekazaliśmy placówce nowy sprzęt, ale także zaprosiliśmy dzieci do wspólnego czytania świątecznej opowieści.

Dzięki donacji sprzętu przez Amazon do naszego partnera społecznego, Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, Kindloteki w Polsce, Czechach i Słowacji doposażone zostały w 580 czytników Kindle, 500 tabletów i 180 robotów, a także w 7000 książek polsko-ukraińskich.

Współpraca z koordynatorami i koordynatorkami

Rok 2023 to też dla nas powrót do spotkań stacjonarnych. W maju oraz czerwcu ponad 100 koordynatorów i koordynatorek Kindlotek wzięło udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog w Kindlotekach Amazon w całym kraju. Była to możliwość wymiany doświadczeń i inspiracja do dalszych działań.

Wspaniale było się spotkać i poznać osoby zaangażowane w projekt, których misją jest promowanie czytelnictwa i przygotowanie młodzieży na nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że spotkania były inspirujące i pomogą w wymianie doświadczeń! Dziękuję bardzo za udział!

powiedziała Barbara Krystosiak, menedżerka ds. społeczności w Amazon.

Kindloteka z Treflikami

Dotychczasowy program Kindlotek, zlokalizowanych m.in. w szkołach, bibliotekach publicznych czy ośrodkach kultury, spotkał się z pozytywnym odbiorem uczestników i koordynatorów, którzy zauważają przydatność i edukacyjną wartość inicjatywy.

Dlatego w trakcie planowania rozwoju naszego programu edukacyjnego oparliśmy się na utwierdzonej perspektywie pedagogów i edukatorów, wskazujących na potrzebę rozpoczęcia edukacji STEM na możliwie jak najwcześniejszym etapie edukacji. W ten sposób wspólnie z partnerami: Fundacją Trefl, Wydawnictwem Edukacyjnym Podręcznikarnia oraz stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog stworzyliśmy pilotażową Kindlotekę z Treflikami – miejsce, gdzie najmłodsi mogą odkrywać tajniki STEM w dostosowanym dla potrzeb wiekowym programie. Pilotażowy program przeprowadziliśmy w jednym z poznańskich przedszkoli – dziękujemy kadrze oraz rodzicom za zaufanie. Wiedza zdobyta po przeprowadzeniu pilotażu pozwoli nam na stworzenie nowego formatu placówek.

W ostatnim roku osiągnęliśmy bardzo wiele. Razem z naszymi partnerami stale wspieraliśmy uczniów i uczennice, aby mogli się rozwijać i osiągać coraz lepsze wyniki. Nie zapomnieliśmy także o nauczycielach – mamy nadzieję, że przygotowane dla nich webinary oraz spotkania stacjonarne rozbudziły wyobraźnię i zainspirowały do dalszych działań w nowym roku szkolnym. Dziękujemy za ostatnie miesiące!